Posturi libere la Primăria Mangalia

0
271

     Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia orga­ni­zea­ză con­curs, în zile­le de marti, 22 şi joi, 24 ianu­a­rie, pen­tru urmă­toa­re­le pos­turi de exe­cu­ţie tem­po­rar vacan­te:

-un post de con­si­li­er, cla­sa I, grad pro­fe­sio­nal asis­tent — Ser­vi­ci­ul Buget Con­ta­bi­li­ta­te:

-un post de con­si­li­er, cla­sa I, grad pro­fe­sio­nal asis­tent, Com­par­ti­ment Infor­ma­re Cetă­ţeni

-un post de con­si­li­er, cla­sa I, grad pro­fe­sio­nal asis­tent, Ser­vi­ci­ul Public Comu­ni­tar Local de Evi­denţă a Per­soa­ne­lor.

     Ziua de Con­stan­ta, Joi, 10 ianu­a­rie 2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply