FOTO: Care sunt cele mai mari descoperiri ştiinţifice din 2012 care pot schimba lumea

0
265

Edi­to­rii revis­tei Scien­ce au ales posi­bi­la des­co­pe­ri­re a boso­nu­lui Higgs ca fiind cea mai mare rea­li­za­re şti­inţi­fi­că a anu­lui 2012.

Par­ti­cu­la suba­to­mi­că, numi­tă, în urmă cu 50 de ani, după fizi­cia­nul Peter Higgs, este acea „enti­ta­te” care ofe­ră masă materiei.

Des­co­pe­ri­rea este monu­men­ta­lă deo­a­re­ce con­fir­mă fap­tul că uni­ver­sul fun­cţio­nea­ză aşa cum cred teo­re­ti­cie­nii din dome­ni­ul fizi­cii, con­form businessinsider.com.

Alte nouă rea­li­zări incre­di­bi­le din dome­ni­ul şti­inţei sunt menţio­na­te în gale­ria foto de mai sus. Daţi cli­ck pe ima­gini pen­tru a le mări şi pen­tru a citi toa­te informaţiile!

Con­ti­nu­a­rea, pe romanialibera.ro, 2 ian.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply