Cea mai verde zi a României. Azi, turbinele eoliene produc mai mult decât centrala de la Cernavodă

0
176

Pro­du­cţia de ener­gie eoli­a­nă a Româ­ni­ei a înre­gis­trat, azi, un record isto­ric fiind sufi­cien­tă pen­tru a aco­peri, în între­gi­me, con­su­mul popu­la­ţi­ei. Pen­tru pri­ma dată, pro­du­cţia de ener­gie eoli­a­nă este mai mare decât cea a cen­tra­lei nuclea­re de la Cer­na­vo­dă.

Pro­du­cţia de ener­gie din sur­se eoli­e­ne era azi, 8 ianu­a­rie, la ora 11.00, de 1.500 MWh, un record al tutu­ror tim­pu­ri­lor şi mai mult decât a pro­dus vreo­da­tă cen­tra­la nuclea­ră de la Cer­na­vo­dă, ca pute­re ora­ră.

Ast­fel, din cele aproa­pe 800 de tur­bi­ne de vânt ampla­sa­te în Româ­nia, cu pre­că­de­re Dobro­gea, 600 pro­du­ceau elec­tri­ci­ta­te. Pon­de­rea pro­du­cţi­ei de ener­gie eoli­a­nă în tota­lul naţio­nal era de aproa­pe 18%, mai mult decât cen­tra­la nuclea­ră de la Cer­na­vo­dă – 16,7% şi sufi­cien­tă pen­tru a aco­peri întreg con­su­mul popu­la­ţi­ei.

Dacă luăm în cal­cul şi că Hidro­e­lec­tri­ca aco­pe­rea azi, la ace­ea­şi oră, 16,2 % din con­su­mul naţio­nal, 8 ianu­a­rie 2013 este una din zile­le în care s‑a pro­dus cea mai cura­tă ener­gie din Româ­nia.

Vă invi­tăm să citi­ţi arti­co­lul inte­gral pe economica.net, marti, 8 ian.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply