Spectacol de colinde la Muzeul Callatis

0
343

În ziua de 18 decem­brie 2012, înce­pând cu ora 12.00, Muze­ul de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” Man­ga­lia a răsu­nat de colin­de româ­nești, dar și colin­de din reper­to­ri­ul inter­națio­nal. Ele­vii Șco­lii Gim­na­zi­a­le Nr. 3 Man­ga­lia, coor­do­nați de: direc­tor dr. Mihai Ione­scu, prof. Ali­na Ale­xan­dru, prof. Maria Tudo­raș­cu, prof. Cris­ti­na Petra­che, prof. Adri­a­na Lozin­schi și prof. Rodi­ca Ale­xo­iu, au colin­dat la sedi­ul muze­u­lui callatian.

Spec­ta­co­lul de colin­de repre­zin­tă una din­tre acti­vi­tă­ți­le par­te­ne­ri­a­tu­lui din­tre cele două insti­tu­ții, par­te­ne­ri­at ini­țiat de dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc, direc­to­rul Muze­ul de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” Man­ga­lia și dr. Mihai Ione­scu, direc­to­rul Șco­lii Gim­na­zi­a­le nr. 3 Man­ga­lia. La acti­vi­ta­te au fost pre­zenți părinți ai ele­vi­lor și mem­brii colec­ti­vu­lui muze­u­lui callatian.

La final, direc­to­rul muze­u­lui și direc­to­rul șco­lii le-au trans­mis mul­țu­mi­ri și Săr­bă­tori feri­ci­te! ele­vi­lor, după care, colin­dă­to­rii au pri­mit dul­ciuri și asi­gu­ra­rea că vor bene­fi­cia de o vizi­tă gra­tu­i­tă, cu ghi­daj de spe­cia­li­ta­te, la muzeu.

Gale­rie foto:

MangaliaNews.ro, Marti, 18.12.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.