Se redeschide Piaţa Saturn din Mangalia

0
211

Sâm­bă­tă, 8 decem­brie, ore­le 11.00, se va redes­chi­de Pia­ţa Saturn, situ­a­tă pe stra­da Roze­lor din Man­ga­lia. În urma unui pro­iect de hotă­râre ini­ţi­at de pri­ma­rul Cris­ti­an Radu, con­si­li­e­rii locali au apro­bat, recent, lucră­ri­le de rea­me­na­ja­re a loca­ţi­ei.

Afla­tă în admi­nis­tra­rea ADPP, pia­ţa a fost com­plet reno­va­tă pen­tru ca acti­vi­tă­ţi­le comer­ci­a­le să se desfă­şoa­re în cele mai bune con­di­ţii.

MangaliaNews.ro, Vineri, 7 decem­brie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply