Phoenix, 50 de ani: 5 decembrie, la Ateneul Român

0
308

Exis­tă o sin­gu­ră for­ma­ţie în lume care a împli­nit 50 de ani de carie­ră, în afa­ră de Rol­ling Sto­nes. Este din Româ­nia, se numeş­te Pho­e­nix şi, cu toţii, avem onoa­rea de a fi con­tem­po­rani cu ea.

Pe 5 decem­brie, legen­da­ra tru­pă Pho­e­nix săbă­to­reş­te cinci dece­nii de exis­tenţă într-un spec­ta­col magis­tral la Ate­ne­ul Român. Înfi­inţa­tă în 1962 sub titu­la­tu­ra “Sfinţii”, Pho­e­nix a hră­nit spi­ri­tu­al gene­ra­ţii de români şi a lan­sat mari muzi­cieni şi pie­se nemuritoare.

Ante­na 3 şi Aso­ci­a­ţia Miş­ca­rea de Rezis­tenţă vă ofe­ră un spec­ta­col-legen­dă care se va desfă­şu­ra sub aus­pi­ci­i­le Ate­ne­u­lui Român, sim­bol al Cul­tu­rii naţio­na­le. Eve­ni­men­tul este reco­man­dat de Rock FM.

Bile­te­le s‑au pus în vân­za­re prin Even­tim: Ger­ma­nos, Oran­ge, Voda­fo­ne, Domo, Libră­ri­i­le Huma­ni­tas şi Căr­tu­reşti şi onli­ne pe www.eventim.ro.

Vă invi­tăm să citi­ţi arti­co­lul com­plet pe Jurnalul.ro.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply