Concertul de Anul Nou de la Viena, în direct la TVR 1, TVR HD şi online pe TVR+

0
298

     În pri­ma zi a lui 2013, TVR 1 difu­zea­ză, în trans­mi­siu­ne direc­tă, tra­di­ţio­na­lul Con­cert de Anul Nou de la Vie­na, un spec­ta­col gran­di­os, tele­vi­zat în 44 de ţări, cu o audien­ță esti­ma­tă de apro­xi­ma­tiv 1 mili­ard de telespectatori.

     Con­cer­tul este trans­mis şi pe TVR HD, în simul­cast cu TVR 1, iar pen­tru teles­pec­ta­to­rii care vor dori să reva­dă ima­gi­ni­le de basm din Sala Musi­k­ve­re­in din Vie­na, TVR 2 pro­gra­mea­ză Con­cer­tul de Anul Nou dumi­ni­că, 6 ianu­a­rie, de la ora 10.00.

     De ase­me­nea, con­cer­tul poa­te fi urmă­rit LIVE onli­ne pe TVR+, înre­gis­tra­rea rămânând dis­po­ni­bi­lă pri­ma săp­tămâ­nă din noul an pe por­ta­lul Tele­vi­ziu­nii Române.

     Con­cer­tul de Anul Nou de la Vie­na, va fi trans­mis în direct la TVR 1 şi TVR HD marţi, 1 ianu­a­rie 2013, ora 12.15 (par­tea I) şi 13.15 (par­tea a II‑a) si, in relu­a­re, dumi­ni­că, 6 ianu­a­rie 2013, de la ora 10.00.

Con­ti­nu­a­rea arti­co­lu­lui, pe tvr.ro, 31 dec.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply