CL Mangalia a votat suplimentarea bugetului pentru termoficare

0
279

Con­si­li­e­rii locali din Man­ga­lia au apro­bat în şedinţa de înda­tă de marţi, un pro­iect de hotă­râre ini­ţi­at de pri­ma­rul Cris­ti­an Radu, care pre­ve­de supli­men­ta­rea cu 1,5 mili­oa­ne de lei a buge­tu­lui des­ti­nat ser­vi­ci­u­lui public de termoficare.

În urma rec­ti­fi­că­rii buge­ta­re sta­bi­li­tă de mem­brii CL, s‑a mai decis supli­men­ta­rea buge­te­lor des­ti­na­te asis­tenţei soci­a­le pen­tru acor­da­rea aju­toa­re­lor la încă­l­zi­rea cu lem­ne, pre­cum şi a buge­tu­lui ser­vi­ci­u­lui de salu­bri­za­re şi pro­te­cţia mediului.

În cadrul şedinţei, con­si­li­e­rii locali au mai sta­bi­lit acor­da­rea unei sume de aproa­pe 172 mii lei pen­tru stu­dii de feza­bi­li­ta­te nece­sa­re acce­să­rii unor fon­duri euro­pe­ne în valoa­re de apro­xi­ma­tiv 2 mili­oa­ne de euro pen­tru ame­na­ja­rea şi rea­bi­li­ta­rea digu­lui şi a Faru­lui vechi din muni­ci­pi­ul Mangalia.

Marti, 4 decem­brie 2012,                                    Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Mangalia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply