Cabinetul Ponta II, învestit de Parlament. Noii miniştri au depus jurământul

0
199

După cum pre­ci­zea­ză Medi­a­fax,

Guver­nul Pon­ta II a fost înves­tit, vineri sea­ră, de Par­la­ment, pro­gra­mul de guver­na­re şi com­po­nenţa Exe­cu­ti­vu­lui întru­nind 402 voturi “pen­tru” şi 120 voturi “împo­tri­vă”. Noii mini­ş­tri au depus jurămân­tul în cadrul unei cere­mo­n­ii, la Pala­tul Coto­ceni, ce a durat apro­xi­ma­tiv 35 de minu­te. Preşe­din­te­le Tra­ian Băsescu nu a dat mâna cu Gabriel Oprea, Radu Stroe şi Relu Fene­chiu la cere­mo­n­ia depu­ne­rii jurămân­tu­lui.

CABINETUL PONTA II, ÎNVESTIT DE PARLAMENT. NOII MINIŞTRI AU DEPUS JURĂMÂNTUL. Decla­ra­ţi­i­le lui Tra­ian Băsescu după cere­mo­n­ie — FOTO (Ima­gi­ne: Bogdan Iordache/Mediafax Foto)

Preşe­din­te­le Tra­ian Băsescu le‑a spus, vineri sea­ră, noi­lor mini­ş­tri, că sunt con­dam­na­ţi să aibă suc­ces, pen­tru că ast­fel va avea şi Româ­nia suc­ces, iar în cazul în care nu vor avea suc­ces, vor fi sin­gu­rii res­pon­sa­bili.

Tre­bu­ie să vă feli­cit suc­ce­sul elec­to­ral şi pen­tru suc­ce­sul de azi din Par­la­ment, unde aţi avut un vot extrem de con­sis­tent”, le‑a spus Băsescu mini­ş­tri­lor.

Asta înseam­nă că sun­teţi obli­ga­ţi, con­dam­na­ţi să aveţi suc­ces şi, dacă veţi avea suc­ces, va avea suc­ces Româ­nia şi cei 4,5 mili­oa­ne de cetă­ţeni care şi-au pus încre­de­rea în dum­ne­a­voas­tră. Aveţi pre­mi­se să tra­geţi, să trac­ta­ţi Româ­nia către cre­ş­te­re eco­no­mi­că. Şi nu am să emit niciun fel de păreri ce ar tre­bui să faceţi, şti­ţi mai bine, aveţi o expe­rienţă de şap­te luni de guver­na­re, a fost o încă­l­zi­re foar­te bună pen­tru o guver­na­re de patru ani”, a spus Băsescu.

Con­ti­nu­a­rea, pe Medi­a­fax, Vineri, 21 dec.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply