1.000 de megawaţi verzi, instalaţi pe litoral

0
267

Sfârşi­tul de an vine cu veşti bune în dome­ni­ul eoli­an. Potri­vit Transe­lec­tri­ca, nouă din cele 21 de par­curi eoli­e­ne insta­la­te până la sfârşi­tul lunii tre­cu­te în ţara noas­tră sunt ampla­sa­te în judeţul Con­stanţa. Pe locul doi se situ­ea­ză Tul­cea, cu şap­te par­curi eoli­e­ne.

Lito­ra­lul este cam­pi­on şi în ceea ce pri­veş­te pute­rea insta­la­tă. „Fer­me­le“ eoli­e­ne con­stă­nţe­ne sunt cele mai puter­ni­ce la nivel naţio­nal, cu un total de 991,8 mega­wa­ţi insta­la­ţi până în pre­zent, ceea ce repre­zin­tă două tre­imi din pute­rea eoli­e­ne­lor la nivel naţio­nal, de 1.591,9 mega­wa­ţi.

În ace­la­şi timp, valoa­rea inves­ti­ţi­i­lor în acest sec­tor pe lito­ral se ridi­că la pes­te un mili­ard de euro, apro­xi­ma­tiv jumă­ta­te din cuan­tu­mul total al inves­ti­ţi­i­lor la nivel naţio­nal în ener­gia pro­du­să de vânt.

Con­ti­nu­a­rea, în Obser­va­tor de Con­stan­ta, 11 dec.2012.

(Foto: Obser­va­tor).

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply