Un nou concurs de angajare la primăria Mangalia

0
196

Pri­mă­ria muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia orga­ni­zea­ză con­curs pen­tru ocu­pa­rea func­ți­ei publi­ce de exe­cu­ție vacan­tă de con­si­li­er cla­sa I, grad pro­fe­sio­nal debu­tant — Com­par­ti­men­tul Trans­port și Pro­tec­ție Civi­lă din cadrul apa­ra­tu­lui de spe­cia­li­ta­te al pri­mă­ri­ei Man­ga­lia.

Con­cur­sul va avea loc în data de 3 decem­brie ora 10.00 — pro­ba scri­să și în data de 5 decem­brie, ora 11.00 — inter­vi­ul can­di­da­ți­lor admiși. Dosa­re­le de înscri­e­re la con­curs se pot depu­ne în ter­men de 20 de zile de la data publi­că­rii în Moni­to­rul Ofi­cia din 1 noiem­brie. Con­di­ți­i­le de par­ti­ci­pa­re la con­curs sunt afi­șa­te la pri­mă­ria Man­ga­lia.

Nico­le­ta BACIU, Ziua de Con­stan­ta, Vineri, 02 Noiem­brie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply