Spectacol caritabil, la Mangalia

0
276

Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia şi Cru­cea Roşie Man­ga­lia, Fili­a­la Con­stanţa, vor orga­ni­za luni, 26 noiem­brie, înce­pând cu ore­le 18.00, la Casa de Cul­tu­ră din loca­li­ta­te, un spec­ta­col cari­ta­bil cu sco­pul strân­ge­rii de fon­duri pen­tru un copil în vâr­stă de doi ani, care este bol­nav de cancer.

Ioa­na Alber­ta Geor­ges­cu are nevo­ie, urgent, de o inter­venţie chi­rur­gi­ca­lă şi tra­ta­ment în stră­i­nă­ta­te, care i‑ar putea sal­va via­ţa. Micu­ţa a fost dia­gnos­ti­ca­tă cu neu­ro­blas­tom, gra­dul IV, iar prin aceas­tă acţiu­ne cari­ta­bi­lă i se ofe­ră şan­sa să tra­ias­că şi să se joa­ce ală­tu­ri de copi­ii de vâr­sta ei. Spec­ta­co­lul va fi susţi­nut de inter­pre­tul Fue­go, iar preţul unui bilet de intra­re va fi de 50 de lei.

Dori­to­rii care vor să susţi­nă lup­ta cu can­ce­rul la copii sunt aştep­ta­ţi să fie par­te din acest pro­iect, prin dona­ţii în con­tu­ri­le RO29 BTRL 0290 1201 1869 72XX – lei şi RO04 BTRL 0290 4201 1869 72XX — euro, des­chi­se la Ban­ca Transil­va­nia — Sucur­sa­la Sla­ti­na, pe nume­le Geor­ges­cu Doru Paul.

Joi, 22 noiem­brie 2012              Biro­ul de pre­să al Pri­ma­ri­ei Mangalia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply