Primarul Mangaliei, Cristian Radu şi consilierii locali vor avea o întâlnire cu preşedinţii Asociaţiilor de Proprietari

0
239

Pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu, şi con­si­li­e­rii locali vor avea, marţi, 6 noiem­brie, înce­pând cu ora 11.00, la Casa de Cul­tu­ră, o întâl­ni­re cu preşe­dinţii  Aso­ci­a­ţi­i­lor de Pro­pri­e­tari. Tema dis­cu­ţi­i­lor se refe­ră la înche­ie­rea con­trac­te­lor cu “Gol­d­term” pen­tru fur­ni­za­rea agen­tu­lui termic.

Repre­zen­tanţii aces­tor struc­turi sunt aştep­ta­ţi de către muni­ci­pa­li­ta­te cu acte­le de iden­ti­fi­ca­re ale aso­ci­a­ţi­i­lor împre­u­nă cu  vechiul con­tract de fur­ni­za­re şi ane­xe­le aferente.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply