Mai sunt locuri libere pentru tratament ieftin în staţiunile balneoclimaterice

0
242

Dacă nu aveţi pla­nuri pen­tru peri­oa­da urmă­toa­re, sun­teţi pen­sio­nar sau asi­gu­rat la Pen­sii, puteţi ple­ca, cu bani puţini, la tra­ta­ment în sta­ţiu­ni­le bal­ne­o­cli­ma­te­rice din ţară. Casa Judeţea­nă de Pen­sii Con­stanţa anu­nţă că mai sunt locuri libe­re pen­tru ple­că­ri­le de săp­tămâ­na vii­toa­re, în 13 sta­ţiuni, atât de la mun­te, cât şi de pe lito­ral.

Pen­tru luna în curs, cu data de ple­ca­re 26, 27 sau 28 noiem­brie 2012, au rămas dis­po­ni­bi­le bile­te de tra­ta­ment în Ama­ra, Cova­s­na, Felix, Geo­a­giu, Govo­ra, Her­cu­la­ne, 1 Mai, Olă­neşti, Săra­ta Monte­o­ru, Techir­ghi­ol, Târ­gu Ocna, Tuşn­ad şi Vatra Dor­nei”, ne spu­ne Cris­ti­na Samo­ilă, direc­to­rul CJP Con­stanţa.

Per­soa­ne­le inte­re­sa­te se pot pre­zen­ta la sedi­ul Casei de Pen­sii Con­stanţa, par­ter, ghi­şe­ul 1, cu tri­mi­te­re de la medi­cul de fami­lie, copie de pe actul de iden­ti­ta­te şi talo­nul de pen­sie.

Cuget Liber, Vineri, 23 Noiem­brie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply