Demonstraţie de forţă, la Mangalia

0
339

Pri­mă­ria muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia în cola­bo­ra­re cu Deta­şa­men­tul Mobil al Inspec­to­ra­tu­lui de Jan­darmi Con­stanţa şi Ser­vi­ci­ul de Tele­co­mu­ni­ca­ţii Spe­ci­a­le orga­ni­zea­ză mier­curi, 28 noiem­brie 2012, la Lice­ul Teh­no­lo­gic “Ion Băne­scu”, un exer­ci­ţiu demon­stra­tiv sub devi­za “Jan­dar­mii în acţiune”.

Eve­ni­men­tul va cuprin­de exer­ci­ţii de lup­tă în medi­ul urban, demon­stra­ţii cu câini, teh­nici de autoa­pă­ra­re şi con­si­li­e­re cu pri­vi­re la folo­si­rea ser­vi­ci­u­lui unic de urgenţă 112.

Acţiu­nea se înca­drea­ză în seria mani­fes­tă­ri­lor dedi­ca­te Zilei Naţio­na­le a Româ­ni­ei, având ca scop pre­ve­ni­rea şi redu­ce­rea feno­me­nu­lui infra­cţio­nal în rân­dul tinerilor.

Marti, 27 noiem­brie 2012                     Biro­ul de pre­să al Pri­ma­ri­ei Mangalia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply