Cine va câștiga în fiecare colegiu. Simulare computerizată a votului din 9 decembrie

0
214

EXCLUSIV DeCe News

O har­tă inte­rac­ti­vă rea­li­za­tă pen­tru site-ul DeCe News per­mi­te prog­no­za­rea rezul­ta­te­lor la par­la­men­ta­re, pe baza unei simu­lări com­pu­te­ri­za­te a votu­lui din fie­ca­re cole­giu.

Rezul­ta­te­le simu­lă­rii ara­tă că USL va obține 50, 14 la sută din votu­ri­le expri­ma­te, cu care va câști­ga pes­te 60 la sută din man­da­te­le de par­la­men­tar. ARD va lua 24,1 la sută din voturi, ceea ce îi asi­gu­ră doar 22 la sută din man­da­te. PP-DD va lua între 9–10 la sută din man­da­te, iar UDMR va tre­ce pra­gul elec­to­ral.

Har­ta inte­rac­ti­vă per­mi­te uti­li­za­to­ri­lor să afle dis­tri­bu­ția votu­lui prog­no­za­tă pen­tru fie­ca­re cole­giu.

Citi­ti arti­co­lul com­plet, cu rezul­ta­te­le pre­co­ni­za­te, pe dcnews.ro, joi, 8 nov.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply