Top 6 alimente care reduc riscul aparitiei cancerului la san

0
258

Cand feme­i­le trec de var­sta de 50 de ani, ris­cul de a dezvol­ta can­cer la san cres­te, iar asta cu atat mai mult cu cat in fami­lie au exis­tat cazuri de tumori canceroase.

 

Fac­to­rii care influ­en­tea­za dezvol­ta­rea can­ce­ru­lui mamar nu pot fi opri­ti, dar tre­bu­ie sa stim ca exis­te meto­de sana­toa­se care ne aju­ta sa pre­ve­nim ris­cul apa­ri­ti­ei aces­tu­ia, scrie HuffingtonPost.

Unul din­tre cei mai impor­tan­ti fac­tori care aju­ta la pre­ve­ni­rea tumo­ri­lor este men­ti­ne­rea unei gre­u­tati nor­ma­le printr‑o die­ta sanatoasa.

Cites­te si: Top 6 mituri des­pre can­ce­rul la san si ade­va­rul des­pre ele

Sanse­le de a dezvol­ta can­cer scad cu aproa­pe doua tre­imi daca o feme­ie are o die­ta adec­va­ta si isi moni­to­ri­zea­za con­stant gre­u­ta­tea“, sus­ti­ne Che­ryl L. Rock, pro­fe­sor de Medi­ci­na Pre­ven­ti­va la Uni­ver­si­ta­tea din California.

Care sunt ali­men­te­le bune pen­tru dieta?

1. Pru­ne si pier­sici. Oame­nii de sti­in­ta de la Texas A&M au des­co­pe­rit ca aces­te fruc­te au un nivel cres­cut de anti­o­xi­dan­ti, care dis­trug celu­le­le bol­na­ve si nu le afec­tea­za pe cele sanatoase.

2. Nuci. Cer­ce­ta­to­rii de la Uni­ver­si­ta­tea “Mar­sha­ll” din Vir­gi­nia de Vest incu­ra­jea­za con­su­mul de nuci. Aces­tia sus­tin ca 50 de gra­me de nuci pe zi ne pro­te­jea­za de cum­pli­ta boala.

Cites­te si: Secre­tul extra­or­di­nar din spa­te­le nuci­lor. Afla bene­fi­ci­i­le pe care le aduc sana­ta­tii tale

3. Broc­coli. Stim cu totii cat de bene­fic este con­su­mul de legu­me pen­tru orga­nism. Spe­cia­lis­tii sus­tin insa ca un rol extrem de impor­tant il are broc­coli. Aces­ta con­ti­ne un com­pus numit indol‑3 car­bi­nol, care pro­te­jea­za celu­le­le de la nive­lul sani­lor prin echi­li­bra­rea nive­lu­lui de estro­gen din orga­nism. Con­su­mat in doua por­tii pe sap­ta­ma­na, broc­coli aju­ta la pro­te­ja­rea orga­nis­mu­lui impo­tri­va can­ce­ru­lui la san.

4. Somon. Con­ti­ne can­ti­tati mari de acizi gra­si Ome­ga 3 si vita­mi­na D, asa ca este un ina­mic foar­te puter­nic al can­ce­ru­lui mamar. Iti reco­man­dam sa con­sumi somon si pen­tru pre­ve­ni­rea dia­be­tu­lui zaha­rat, boli­lor vas­cu­la­re si a imba­tra­ni­rii.

5. Faso­le si maza­re. Legu­mi­noa­se­le usca­te aju­ta la dimi­nu­a­rea ris­cu­lui de can­cer mamar mul­tu­mi­ta apor­tu­lui mare de mine­ra­le, anti­o­xi­dan­ti si fibre.

6. Cafea. Exis­ta une­le stu­dii des­pre cafea care sus­tin efec­tul nociv al con­su­mu­lui de cafea, dar tre­bu­ie sa luam in cal­cul fap­tul ca acest ali­ment con­ti­ne anti­o­xi­dant, care pro­te­jea­za celu­le­le sana­toa­se. In plus, cofe­i­na aju­ta la lup­ta impo­tri­va can­ce­ru­lui mamar.

Sur­sa: depici.ro

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply