Sondaj Public Affairs: 52,1% dintre români ar vota USL la parlamentare

0
207

AGERPRES: Pes­te jumă­ta­te din ale­gă­to­rii din Româ­nia (52,1%) ar vota USL la ale­ge­ri­le legi­sla­ti­ve din decem­brie, în timp ce 21,3% ar opta pen­tru Ali­anţa pen­tru o Româ­nie Dreap­tă, rele­vă un son­daj de opi­nie al com­pa­niei Public Affairs, dat publi­ci­tă­ţii dumin­că.

 

De ase­me­nea, 11,7% din­tre subie­cţi au decla­rat că ar vota la par­la­men­ta­re cu PP-DD, iar 6%, cu UDMR.

Potri­vit esti­mă­ri­lor, Came­ra Depu­ta­ţi­lor ar putea să aibă urmă­toa­rea con­fi­gu­ra­ţie: USL — între 219 şi 239 man­da­te, ARD — între 68 şi 78 man­da­te, PP-DD — între 34 şi 47 man­da­te, UDMR — între 19 şi 21 man­da­te şi mino­ri­tă­ţi­le — 18 man­da­te.

La Senat, USL ar putea obţi­ne între 96 şi 106 man­da­te, ARD — între 29 şi 33 man­da­te, PP-DD — între 15 şi 19 man­da­te şi UDMR — man­da­te.

Vă invi­tăm să citi­ţi arti­co­lul inte­gral pe AGERPRES, 21 oct.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply