Preluarea centralelor termice ne va costa 35 de miliarde de lei vechi, in rate pe doi ani

0
189

Comi­sia ce repre­zin­ta Con­si­li­ul Local Man­ga­lia in dis­cu­ti­i­le cu Cal­la­tis Therm, fos­ta fir­ma  de ter­mo­fi­ca­re, va sem­na, in curand, pro­ce­sul de pre­da­re-pri­mi­re a cen­tra­le­lor ter­mi­ce. Con­si­li­e­rul local Paul Folea­nu, care face par­te din aceas­ta comi­sie, ne‑a decla­rat ca suma ce urmea­za sa fie achi­ta­ta de Con­si­li­ul Local pen­tru cen­tra­le si pen­tru inves­ti­ti­i­le facu­te de Cal­la­tis Therm in inte­ri­o­rul aces­to­ra, s‑ar ridi­ca la cir­ca 35 de mili­ar­de de lei vechi. „Aces­tia ar urma sa fie achi­tati in doi ani: 10 mili­ar­de de lei vechi in 2013 si res­tul in 2014“, afir­ma con­si­li­e­rul local. Banii vor fi pla­ti­ti de la buge­tul local.

Dupa inche­ie­rea actu­lui de pre­da­re-pri­mi­re a bunu­ri­lor, Con­si­li­ul Local (pro­pri­e­ta­rul Gol­d­therm) va ina­in­ta ANRSC o pro­pu­ne­re a pre­tu­lui giga­ca­lo­ri­ei (dupa ce, in pre­a­la­bil, va gasi cel mai bun pret pen­tru com­bus­ti­bil). Dupa ce insti­tu­tia isi va fi dat acor­dul pen­tru suma cu pri­ci­na, Con­si­li­ul Local va apro­ba pre­tul catre popu­la­tie si de pro­duc­tie al giga­ca­lo­ri­ei. Pro­mi­siu­nea fer­ma facu­ta de edi­lul local este ca giga­ca­lo­ria sa nu depa­seas­ca 300 de lei pen­tru popu­la­tie.

Edi­tia de Sud, 26 oct.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply