O nouă comoară: Mereu uimitoarea şi bogata Marea Neagră

0
204

Marea Nea­gră ne uimeş­te cu bogă­ţi­i­le sale. Una din­tre com­pa­ni­i­le care a înce­put să fore­ze în zona pe care am câştigat‑o la Haga din dis­pu­ta cu Ucrai­na, se aşteap­tă sa dea pes­te cel puţin 60 de mili­ar­de de metri cubi de gaze.

După aproa­pe patru ani de la bătă­lia juri­di­că de la Haga, în care Româ­nia a câş­ti­gat zece mii de kilo­me­tri pătra­ţi din pla­to­ul con­ti­nen­tal al Mării Negre, se văd şi pri­me­le rezul­ta­te.

Com­pa­ni­i­le petro­li­e­re care au obţi­nut prin lici­ta­ţie drep­tul de explo­ra­re au înce­put cer­ce­tă­ri­le. Ster­ling forea­ză deja, Melro­se ar tre­bui să con­stru­ias­că o son­dă în câte­va luni, iar Luko­il a ter­mi­nat o har­tă 3D a zonei.

Ster­ling a înce­put să fore­ze în sep­tem­brie, în par­tea de sud, unde apa are o adân­ci­me de 91 de metri, iar mun­ci­to­rii vor săpa până la 1600 de metri în sol.

Deo­cam­da­tă, din cele trei com­pa­nii doar Melro­se a anu­nţat care este can­ti­ta­tea de gaze pe care mizea­ză: aproa­pe 60 de mili­ar­de de metri cubi.

Petrom a anu­nţat care vor fi rede­venţe­le pen­tru cele 80 de mili­ar­de de metri cubi de gaze, can­ti­ta­te pe care o va extra­ge tot din pla­to­ul con­ti­nen­tal al Mării Negre.

În total, com­pa­ni­i­le din dome­niu esti­mea­ză rezer­ve de până la 140 de mili­ar­de de metri cubi de gaze în Marea Nea­gră. Aceas­ta can­ti­ta­te ar aco­peri impor­tu­ri­le de la ruşi pen­tru 35 de ani.

Sur­sa: protv.ro, Ziua de Con­stan­ta, 22.10.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply