Marii ABSENTI ai alegerilor. Cine a ieşit din cursa pentru parlamentarele din decembrie

0
208
Schimbare. Mulţi veterani ai Parlamentului sau personalităţi cunoscute nu se mai regăsesc pe listele de candidaţi pentru noul Legislativ.

ALEGERI GENERALE 2012. Poli­ti­cieni impor­tanţi, unii cu sta­te vechi în Par­la­ment, alţii foar­te cunos­cu­ţi publi­cu­lui, vor rămâ­ne fără man­da­te după ale­ge­ri­le din decem­brie. Unii au renu­nţat invo­când deci­zii per­so­na­le, alţii au fost scoşi de pe lis­te­le de can­di­da­ţi de con­du­ce­rea for­ma­ţiu­ni­lor din care fac par­te. Mulţi aveau prea mul­te pro­ble­me pena­le pen­tru a mai fi frec­ven­ta­bili. Chiar şi într‑o poli­ti­că mur­da­ră cum e cea din România.

Radu Ber­cea­nu - Lide­rul PDL este unul din­tre cei mai lon­ge­vivi par­la­men­tari români, el intrând în adu­na­rea legi­sla­ti­vă încă din 1990. A acti­vat ca depu­tat până în 2004, apoi a deve­nit sena­tor. Radu Ber­cea­nu a anu­nţat încă din pri­mă­va­ră că nu mai vrea să obţi­nă un nou man­dat. Sena­to­rul nu a putut fi con­tac­tat pen­tru a expli­ca de ce a luat aceas­tă decizie.

Cătă­lin Voicu — Con­dam­nat în pri­mă instanţă pen­tru tra­fic de influ­enţă, nu a mai fost dorit pe lis­te­le PSD. Depu­tat în man­da­tul 2004–2008 şi sena­tor de atunci, Cătă­lin Voicu a fost con­dam­nat la cinci ani de închi­soa­re cu exe­cu­ta­re pen­tru tra­fic de influ­enţă şi fals în înscri­suri, plus con­fis­ca­rea a 200.000 de euro şi 118.000 de lei din ave­rea sa. Deci­zia nu este încă defi­ni­ti­vă, dar sena­to­rul a stat deja în arest pre­ven­tiv un an şi opt luni.

Citi­ţi arti­co­lul inte­gral în Roma­nia Libe­ra, 19 oct.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply