Elevii Colegiului Economic Mangalia au stat de vorbă cu personalități culturale dobrogene (galerie foto)

0
341

La Cen­trul de Docu­men­ta­re și Infor­ma­re din cadrul Cole­gi­ul Eco­no­mic Man­ga­lia, s‑a des­fă­șu­rat astăzi, 19 octom­brie 2012, acti­vi­ta­tea cul­tu­ra­lă inti­tu­la­tă “Per­so­na­li­tăți cul­tu­ra­le din Dobro­gea”. Acti­vi­ta­tea face par­te din pro­iec­tul dema­rat de Muze­ul de Arhe­o­lo­gie “Cal­la­tis” Man­ga­lia: “Să des­co­pe­rim isto­ria Dobro­gei” și a fost orga­ni­za­tă la ini­ția­ti­va prof. docu­men­ta­rist Ibo­lya Nego­i­ță, care a dorit ca ele­vii să cunoas­că și per­so­na­li­tă­ți­le cul­tu­ra­le dobro­ge­ne, nu numai isto­ria Dobrogei. 

De la Muze­ul de Arhe­o­lo­gie “Cal­la­tis” Man­ga­lia au par­ti­ci­pat: direc­to­rul muze­u­lui, cer­ce­tă­tor ști­in­ți­fic dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc și muze­o­graf dr. Ion Pâslaru.

Din par­tea Cole­gi­u­lui Eco­no­mic Man­ga­lia au fost pre­zen­țit: direc­tor prof. Simo­na Ralu­ca Cio­bă­nel, direc­tor adjunct prof. Cor­ne­lia Tăna­se, prof. Neli­da Isma­il, prof. Roxa­na Cur­can, prof. Ramo­na-Ele­na Rota­ru, prof. docu­men­ta­rist Ibo­lya Nego­i­ță și elevi ai Cole­gi­u­lui Economic.

Invi­ta­tul spe­cial, Dora Ali­na Roma­ne­scu, și‑a pre­zen­tat cele zece cărți publi­ca­te până în pre­zent, prin­tre care și roma­nul “Bles­tem”, care a promovat‑o în Uniu­nea Scri­i­to­ri­lor din România.

Acti­vi­ta­tea s‑a înche­iat cu invi­ta­ția scri­i­toa­rei adre­sa­tă ele­vi­lor, de a tre­ce pra­gul libră­ri­ei “Dora Ali­na Roma­ne­scu” din Man­ga­lia, unde pot intra în lumea extra­or­di­na­ră a cărților.

MangaliaNews.ro, Vineri, 19.10.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply