ARD Constanța a stabilit candidații pentru alegerile parlamentare

0
267

Ali­an­ța Româ­nia Dreap­tă Con­stan­ța a sta­bi­lit can­di­da­ții pen­tru ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re din luna decem­brie, trans­mi­te agen­tia Infos­tar Con­stan­ta. Aces­tia sunt:

Pen­tru Senat:

 • Cole­gi­ul 1 — Flo­ri­an Constantin,
 • Cole­gi­ul 2 — Nico­lae Anghel,
 • Cole­gi­ul 3 — Ghe­or­ghe Măndilă,
 • Cole­gi­ul 4 Senat, pre­șe­din­te­le PDL Con­stan­ța, Gigi Chiru.

Pen­tru Came­ra Depu­ta­ți­lor, cei 10 can­di­dați sunt:

 • Oana Maria Flo­rea (Cole­gi­ul 1),
 • Came­lia Pleș­ca (Cole­gi­ul 2),
 • Ste­li­an Gima (Cole­gi­ul 3),
 • Con­stan­tin Chi­ri­lă (Cole­gi­ul 4),
 • Zan­fir Ior­guș (Cole­gi­ul 5),
 • Ius­tin Fabian Roman (Cole­gi­ul 6),
 • Cori­na Ghe­or­ghe (Cole­gi­ul 7),
 • Cătă­lin Anghel (Cole­gi­ul 8),
 • Dănuț Cule­țu (Cole­gi­ul 9),
 • Flo­rin Ghe­or­ghe (Cole­gi­ul 10).
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply