Mangalia: Reprezentanţii primăriilor învecinate, instituţiilor descentralizate şi ai şcolilor se întâlnesc cu edilul local

0
209

Pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Cris­ti­an Radu, se va întâl­ni vineri, 28 sep­tem­brie, ora 11.00, la Casa de Cul­tu­ră, cu repre­zen­tanţii insti­tu­ţi­i­lor des­cen­tra­li­za­te, ai insti­tu­ţi­i­lor de învă­ţământ, pre­cum şi cu pri­ma­rii loca­li­tă­ţi­lor din veci­nă­ta­tea muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia.

Dis­cu­ţi­i­le vor avea în vede­re iden­ti­fi­ca­rea şi solu­ţio­na­rea pro­ble­me­lor exis­ten­te la nive­lul fie­că­rei insti­tu­ţii, pre­cum şi îmbu­nă­tă­ţi­rea cola­bo­ră­rii cu loca­li­tă­ţi­le din apro­pi­e­rea Man­ga­li­ei.

Comu­ni­cat de pre­sa, Pri­ma­ria Man­ga­lia, Joi, 27 sept.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply