La Cernavodă, va fi inaugurat primul adăpost european pentru animale din România

0
320

Save the Dogs and other Ani­mals Onlus” va inau­gu­ra joi, 4 octom­brie, la ora 11.00, ada­pos­tul “Foo­tprints of Joy”, pri­ma struc­tu­ra la stan­dard euro­pean rea­li­za­tă în Româ­nia pen­tru ani­ma­le aban­do­na­te.

Eve­ni­men­tul, la care vor par­ti­ci­pa Amba­sa­do­rul Ita­li­ei Mario Cos­pi­to, Amba­sa­do­rul Marii Bri­ta­nii Mar­tin Har­ris, Pri­ma­rul ora­şu­lui Cer­na­vo­dă Geor­ge Hân­să şi Euro­par­la­men­ta­rul Andrea Zanoni, are loc cu oca­zia Zilei Mondi­a­le a Ani­ma­le­lor.

Ziua de Con­stan­ta, Joi, 27 Sep­tem­brie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply