Apa vie“ – o minune 100% românească: salvează vieţi, întârzie îmbătrânirea

0
286

Apa săra­că în deu­te­riu este cre­a­ţia „gule­re­lor albe“ de la Insti­tu­tul Naţio­nal de Cer­ce­ta­re pen­tru Teh­no­lo­gii Cri­o­ge­ni­ce şi Izo­to­pi­ce, din Râm­ni­cu Vâlcea.

Foto: Gândul/Valeriu Tanasoff

Apa săra­că în deu­te­riu a fost inven­ta­tă de români şi pre­mi­a­tă în stră­i­nă­ta­te. Un doc­tor din Timi­şoa­ra o folo­seş­te pe bol­na­vii de can­cer, pen­tru a le dub­la dura­ta de via­ţă. NASA a studiat‑o ca să o ia pe Mar­te. O jumă­ta­te de litru cos­tă 15 lei şi nu e medi­ca­ment. Se cum­pă­ră mai mult online.

Gia­ni­na M. din Lugoj ar fi tre­bu­it să fie demult pe lumea cea­lal­tă. La 17 ani are un can­cer mai vechi. Au tre­cut deja trei ani, boa­la ei e per­fect sta­bi­lă şi fata tră­ieş­te ca tot omul sănă­tos. S‑a făcut bine bând în fie­ca­re zi “apa vie”, pro­du­să la Râm­ni­cu — Vâl­cea de gule­re­le albe ale Insti­tu­tu­lui Naţio­nal de Cer­ce­ta­re pen­tru Teh­no­lo­gii Cri­o­ge­ni­ce şi Izo­to­pi­ce. Apă sără­ci­tă în deu­te­riu, au numit‑o cer­ce­tă­to­rii; lumea i‑a zis direct “apă miraculoasă”.

De trei ani, Gia­ni­na bea numai apă din aceas­ta, cam un litru jumă­ta­te pe zi şi nu mai folo­seş­te deloc citos­ta­ti­ce. Mama îi pre­pa­ră şi supa cu apa res­pec­ti­vă. Nu a făcut metas­ta­ză, deci prac­tic e ca şi vin­de­ca­tă”, ne‑a spus doc­to­rul Nico­la Tră­i­lă, şeful Cli­ni­cii de chi­rur­gie onco­lo­gi­că din Spi­ta­lul Muni­ci­pal Timi­şoa­ra. Numai cu apa a pre­lun­git vieţi­le a câte­va zeci de can­ce­roşi. “La cazu­ri­le avan­sa­te nu a vin­de­cat boa­la, ci a dub­lat dura­ta de via­ţă. Cele mai bune rezul­ta­te au fost la cazu­ri­le inci­pien­te, la copii şi la tineri. Iar la chi­mi­o­te­ra­pie taie grea­ţa, bol­na­vul nu mai var­să şi e mai puter­nic. Atenţie, nu este un medi­ca­ment, ci doar com­ple­tea­ză medi­ca­men­ta­ţia”, ne‑a mai expli­cat doc­to­rul Tră­i­lă. Şi el bea zil­nic apă, dimi­nea­ţa, în ceai. Ca să aibă efect, tre­bu­ie să bei fără pauze.

Japo­nez îndră­gos­tit de apa mira­cu­loa­să: a luat 20 de tone

Exis­tă, însă, un japo­nez care se şi îmbă­i­a­ză în “apă vie” cum­pă­ra­tă din Româ­nia. Avea un can­cer eso­fa­gian şi doc­to­rii îi mai dădu­se­ră câte­va luni. Pro­fe­sor uni­ver­si­tar fiind, ştia de apă. A luat avio­nul din Tokyo, s‑a dus la Râm­ni­cu — Vâl­cea, s‑a întors aca­să cu pro­mi­siu­nea că i se pun rapid 20 de tone pe vapor. Au tre­cut opt ani, omul se sim­te ca şi cum n‑ar fi fost bol­nav nici­o­da­tă. “A ajuns cel mai înfo­cat fan al apei. Zice că se îmbă­i­a­ză în ea fiind­că e bună pen­tru epi­der­mă, ba chiar îşi face şi sake din ea”, râde pro­fe­so­rul Ioan Şte­fă­ne­scu, direc­to­rul insti­tu­tu­lui. Şi el bea de vreo 15 ani, la cafea.

Citiţi arti­co­lul com­plet în Gân­dul,  18.01.2010.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply