A fost aprobat calendarul alegerilor parlamentare

0
236

Guver­nul Roma­niei a apro­bat astazi pro­gra­mul calen­da­ris­tic pen­tru rea­li­za­rea actiu­ni­lor din cuprin­sul cam­pa­niei elec­to­ra­le, la ale­ge­ri­le pen­tru Came­ra Depu­ta­ti­lor si Senat din anul 2012.

In docu­men­tul de mai jos rega­si­ti calen­da­rul ale­ge­ri­lor par­la­men­ta­re, unde sunt medi­a­ti­zati toti pasii ce tre­bu­ie urmati de auto­ri­ta­ti­le loca­le, in vede­rea orga­ni­za­rii si des­fa­su­ra­rii ale­ge­ri­lor pen­tru Came­ra Depu­ta­ti­lor si Senat.

Cites­te mai mult in Ziua de Con­stan­ta, Luni, 10 sept.2012.

Foto: Medi­a­fax.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply