Victor Ponta: La Constanţa şi Mangalia vor fi alocaţi patru milioane de lei pentru plata salvamarilor

0
244

Pre­mi­e­rul Vic­tor Pon­ta a decla­rat mier­curi, în con­tex­tul dis­cu­ţi­i­lor des­pre rec­ti­fi­ca­rea buge­ta­ră, că banii cei mai mulţi vor fi alo­ca­ţi, prin­tre alte­le, pen­tru ram­bu­r­sa­rea de pen­sii, pla­ta însoţi­to­ri­lor per­soa­ne­lor cu han­di­cap şi sănă­ta­te, fon­du­ri­le răma­se urmând să se ter­mi­ne în septembrie.

O altă pri­o­ri­ta­te ar fi, potri­vit lui Pon­ta, achi­ta­rea dato­ri­i­lor pe care auto­ri­tă­ţi­le le au la dive­rşi furnizori.

În pri­vinţa sur­se­lor de finanţa­re, pre­mi­e­rul a pre­ci­zat că au fost tăi­a­te fon­duri de la inves­ti­ţii în pis­ci­ne şi pâr­tii pro­iec­ta­te în locuri con­si­de­ra­te ino­port­u­ne. “Am tăi­at din cunos­cu­te­le pis­ci­ne de la ţară şi pâr­ti­i­le de schi de la soa­re. Eu spri­jin spor­tul, dar nu spri­jin pră­du­i­rea bani­lor din moti­ve de sport”, a spus Pon­ta, la ple­ca­rea de la Minis­te­rul Admi­nis­tra­ţi­ei şi Inter­ne­lor (MAI), unde au avut loc dis­cu­ţii des­pre rec­ti­fi­ca­re, dar şi des­pre fun­cţio­na­rea şi finanţa­rea admi­nis­tra­ţi­ei publice.

Cu ace­la­şi pri­lej, pre­mi­e­rul a spus că la Con­stanţa şi Man­ga­lia vor fi alo­ca­ţi patru mili­oa­ne de lei pen­tru pla­ta sal­va­ma­ri­lor.

 http://www.mediafax.ro/politic/ponta-despre-prioritatile-bugetare-cei-mai-multi-bani-pentru-rambursari-de-pensii-si-sanatate-9970742

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply