Rezilierea contractului Callatis Therm, pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local Mangalia

0
166

 

Con­si­li­ul Local Muni­ci­pal Man­ga­lia se reu­neş­te luni, 6 august, de la ora 17.00, în cadrul unei şedinţe ordi­na­re. Prin­ci­pa­lul punct înscris pe ordi­nea de zi este pro­iec­tul de hotă­râre ce vizea­ză rezi­li­e­rea con­trac­tu­lui cu fur­ni­zo­rul de agent ter­mic din loca­li­ta­te, SC Cal­la­tis Therm SA si un pro­iect de hotă­râre legat de ela­bo­ra­rea unui Pro­gram de Reor­ga­ni­za­re a Regi­ei Auto­no­me de Gos­po­dă­ri­re Oră­şe­neas­că Loca­ti­vă şi de Dru­muri, GOLD Man­ga­lia.

 Ziua de Con­stan­ta, Vineri, 03 august 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply