Ponta: Ajutor de 28 milioane euro pentru fiecare firmă IT care creează 200 de locuri de muncă

0
152
Ponta: Ajutor de 28 milioane euro pentru fiecare firmă IT care creează 200 de locuri de muncă

Guver­nul a apro­bat o sche­mă de aju­tor de stat de 100 de mili­oa­ne de euro pen­tru fir­me­le IT care cre­ea­ză pes­te 200 de locuri de mun­că noi, a anu­nţat, joi, pre­mi­e­rul Vic­tor Pon­ta, pe pagi­na sa de Face­bo­ok.

Măsu­ra este pen­tru fir­me­le care cre­ea­ză minim 200 de locuri de mun­că şi care le va menţi­ne pen­tru mini­mum cinci ani. Fie­ca­re fir­mă care face acest lucru poa­te pri­mi un aju­tor de stat de pes­te 28 de mili­oa­ne de euro. Este un exem­plu de hotă­râre de guvern uti­lă pen­tru cre­a­rea de locuri de mun­că”, spu­ne prim-minis­trul.

Pon­ta rea­min­teş­te că măsu­ra de faţă nu este pri­ma de acest fel, făcând tri­mi­te­re la faci­li­ta­tea neplă­ţii CAS pen­tru cei care anga­jea­ză tineri someri.

Am dorinţa ca ast­fel de măsuri să devi­nă o obi­ş­nu­inţă pen­tru noi, pen­tru că sco­pul prin­ci­pal al guver­nă­rii noas­tre este relan­sa­rea eco­no­mi­ei prin cre­a­rea de locuri de mun­că”, mai pre­ci­zea­ză pre­mi­e­rul Pon­ta pe reţea­ua de soci­a­li­za­re.

Sur­sa text si foto: Medi­a­fax, joi, 2 aug.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply