Festivalul Callatis revine la Mangalia

0
334

Pri­mă­ria muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, în cola­bo­ra­re cu Stan­dart Vision, Are­na Events şi Fun­da­ţia Pro­Fa­mi­lia, orga­ni­zea­ză între 24 şi 27 august, Fes­ti­va­lul Cal­la­tis Man­ga­lia.

În pri­ma zi a fes­ti­va­lu­lui, 24 august, se va desfă­şu­ra con­cur­sul Miss Dias­po­ra 2012, iar pe sce­nă vor evo­lua Feli­cia Filip, Ro-maia, Ioa­na Băr­bu­li­cea­nu, DJ Sava &Andreea, Ralu­ca, DJ Rynno& Syl­via şi Iris. În zile­le de 25 şi 26 august, pe sce­na fes­ti­va­lu­lui vor urca nume cele­bre pre­cum Pro­con­sul, Connect‑R, Andre­ea Bălan, Keo, Ale­xan­dra Ungu­rea­nu. Ulti­ma zi de fes­ti­val va fi dedi­ca­tă fol­clo­ru­lui româ­nesc, cu par­ti­ci­pa­rea unor arti­şti cunos­cu­ţi ai genu­lui. Pre­zen­ta­to­rii fes­ti­va­lu­lui sunt: Richy Dan­del, Cătă­lin Măru­ţă şi Flo­ren­ti­na Sat­mari. Pro­gra­mul fie­că­rei seri de fes­ti­val va înce­pe la ore­le 20.00, eve­ni­men­tul urmând să se desfă­şoa­re pe sce­na plu­ti­toa­re din Por­tul Turis­tic Man­ga­lia.

Ziua de Con­stan­ta, Mier­curi, 22 aug.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply