CEC Bank: Credite preferențiale pentru accesarea fondurilor europene

0
197

În urma unui acord înche­iat cu Minis­te­rul Agri­cul­tu­rii și Dezvol­tă­rii Rura­le, CEC Bank va acor­da cre­di­te cu dobân­dă redu­să celor care acce­sea­ză fon­duri euro­pe­ne

Una din­tre cau­ze­le prin­ci­pa­le ale absor­bţi­ei redu­se a fon­du­ri­lor euro­pe­ne este acce­sul difi­cil la cre­di­ta­re al poten­ți­u­a­li­lor bene­fi­ci­ari, înde­o­se­bi a celor din medi­ul rural. Pen­tru a veni în spri­ji­nul aces­to­ra, zile­le tre­cu­te, Minis­te­rul Agri­cul­tu­rii şi Dezvol­tă­rii Rura­le (MADR) a înche­iat un accord cu CEC Bank, prin care poten­ți­a­lii bene­fi­ci­ari ai Pro­gra­mu­lui Națio­nal de Dezvol­ta­re Rura­lă (PNDR) vor putea pri­mi, de la CEC Bank, cre­di­te pre­fe­ren­ți­a­le.

Arti­co­lul inte­gral, în Capi­tal, sâm­bă­tă, 4 aug.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply