CCR a solicitat informaţii suplimentare de la MAI şi INS

0
231

Cur­tea Con­sti­tu­ţio­na­lă a Româ­ni­ei a amâ­nat pen­tru joi dez­ba­te­ri­le pe mar­gi­nea refe­ren­du­mu­lui pen­tru demi­te­rea preşe­din­te­lui Tra­ian Băsescu, jude­că­to­rii CCR soli­ci­tând infor­ma­ţii de la Minis­te­rul Admi­nis­tra­ţi­ei şi Inter­ne­lor şi Insti­tu­tul Naţio­nal de Sta­tis­ti­că, nece­sa­re solu­ţio­nă­rii contestaţiilor.

Potri­vit unui comu­ni­cat al CCR, până la momen­tul înche­ie­rii şedinţei de mier­curi, MAI nu a răs­puns soli­ci­tă­rii Curţii. 

CCR va con­ti­nua joi, înce­pând cu ora 9,00, dez­ba­te­ri­le refe­ri­toa­re la cele trei con­tes­ta­ţii pri­mi­te şi con­fir­ma­rea rezul­ta­te­lor referendumului.

Arti­co­lul com­plet, pe Ager­pres, 1 aug.2012. 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply