Astăzi începe Ramazan Bayram-ul

0
567

După o lună de pri­me­ni­re spi­ri­tu­a­lă prin post, citi­rea Cora­nu­lui Cel Sfânt în fie­ca­re zi pre­cum si slu­j­be­le spe­ci­fi­ce celei mai sfin­te luni din calen­da­rul Isla­mic — Luna Rama­zan, cre­din­cioşii musul­mani vor săr­bă­to­rii, înce­pând de dumi­ni­că dimi­nea­ţă, “Rama­zan Bayram-ul”.

Săr­bă­toa­rea mar­chea­ză sfârşi­tul celor 30 de zile de post şi rugă­ciu­ne iar slu­j­be­le reli­gi­oa­se, cu oca­zia Rama­zan Bayram-ului vor fi ofi­ci­a­te în toa­te gea­mi­i­le din Româ­nia.

Rama­zan Bayram-ul înce­pe pe data de 19 august şi timp de trei zile cre­din­cioşii musul­mani vor mer­ge în vizi­tă la rude , pri­e­te­ni si vecini , vor săr­bă­tori în fami­lie şi se vor delec­ta cu dul­ciuri şi bău­turi răco­ri­toa­re pre­cum şi cu tra­di­ţio­na­le­le bacla­va­le şi sara­i­lii.

Refe­ri­tor la mare­le eve­ni­ment spri­tu­al din Calen­da­rul Isla­mic, şeful Cul­tu­lui Musul­man din Româ­nia, Mufti­ul Muu­rat Iusuf, trans­mi­te urmă­to­rul mesaj cre­din­cioşi­lor musul­mani: “Res­pec­tând tra­di­ţia, ca în fie­ca­re an Mufti­a­tul Cul­tu­lui Musul­man din Româ­nia, prin  mufti­ul Iusuf Muu­rat, adre­sea­ză cre­din­cioşi­lor  musul­mani din Româ­nia şi din întrea­ga lume  tra­di­ţio­na­la ura­re — RAMAZAN BAIRAM KAYRLI BOLSIN! — RAMAZAN  BAYRAM  HAYRLI  VE  MŰBAREK OLSUN! – UN BAİRAM FERİCİT ! — Eid Muba­rak! “

Cu oca­zia aces­tei mari săr­bă­tori Mufti­ul  Iusuf MUURAT  adre­sea­za   un  îndemn la pace, înţe­le­ge­re, res­pect şi iubi­re faţă de seme­nii noş­tri, indi­fe­rent de apar­te­nen­ta lor  reli­gi­oa­sa.

Slu­j­ba de Rama­zan Bayram va fi ofi­ci­a­tă la ore­le 06:57.  

Ziua de Con­stanţa, Dumi­ni­că, 19 august 2012. 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply