Al treilea judecător CCR atacă ERATA care‑l salvează pe Băsescu. Acsinte Gaspar: “Eu, de când sunt judecător, nu am întâlnit în jurisprudenţa Curţii aşa ceva”

0
232

Cur­tea Con­sti­tu­ţio­na­lă se va întruni în şedinţă extra­or­di­na­ră săp­tămâ­na vii­toa­re, luni sau marţi. Şedinţa a fost soli­ci­ta­tă de jude­că­to­rii Acsin­te Gas­par şi Tudo­rel Toa­der, nemul­tu­mi­ţi de o era­tă a CCR publi­ca­tă în Moni­to­rul Ofi­ci­al. Era­ta publi­ca­tă pe 7 august ar fi închis dis­cu­ţia lega­tă de cine intră şi cine iese de pe lis­te­le electorale.

Docu­men­tul ara­tă că pe lis­te tre­bu­ie să rămâ­nă toţi cetă­ţe­nii români cu drept de vot. Jude­că­to­rul CCR Acsin­te Gas­par a decla­rat joi pen­tru gân­dul că el nu a fost con­sul­tat pri­vind era­ta şi a cerut con­vo­ca­rea ple­nu­lui Curţii. Gas­par este al tre­i­lea jude­că­tor CCR care se ara­tă nemulţu­mit de era­tă, după Ion Pre­des­cu şi Tudo­rel Toader.

Arti­co­lul inte­gral, în Gan­dul, vineri, 10 aug.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply