Vezi ce s‑a aprobat în şedinţa de azi a Consiliului Local Mangalia!

0
233

Con­si­li­ul Local Muni­ci­pal Man­ga­lia s‑a reu­nit, în aceas­tă după ami­a­ză, într‑o şedinţă extra­or­di­na­ră. Pe ordi­nea de zi a eve­ni­men­tu­lui au fost inclu­se două pro­iec­te de hotă­râre. Cel mai impor­tant din­tre aces­tea s‑a refe­rit la o rec­ti­fi­ca­re a buge­tu­lui local pe 2012. Con­cret, prin aceas­tă rec­ti­fi­ca­re, pen­tru asi­gu­ra­rea fur­ni­ză­rii apei reci în loca­li­ta­te muni­ci­pa­li­ta­tea a plătit, direct către ENEL, suma de 230.000 de lei.

Este vor­ba des­pre o fac­tu­ră res­tan­tă a fur­ni­zo­ru­lui de agent ter­mic din Man­ga­lia, Cal­la­tis Therm, către ENEL. Suma de 230.000 de lei plăti­tă de admi­nis­tra­ţia publi­că loca­lă pen­tru ca locu­i­to­rii muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia să aibă apă rece va fi scă­zu­tă din dato­ria isto­ri­că pe care muni­ci­pa­li­ta­tea o are faţă de Cal­la­tis Therm.

Sur­sa: ziuaconstanta.ro, joi, 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply