TVA la alimente va fi redusă de la 24% la 9%, de la începutul anului viitor

0
183

Con­stru­cţia buge­tu­lui pe 2013 va inclu­de cu sigu­ranţă TVA de 9% la ali­men­te, potri­vit decla­ra­ţi­ei minis­tru­lui Agri­cul­tu­rii, Daniel Con­stan­tin. “Dacă nu va fi în acest an, cu sigu­ranţă con­stru­cţia buge­tu­lui pe 2013 va înce­pe cu un TVA redus”, a spus Con­stan­tin. Măsu­ra este nece­sa­ră pen­tru a com­ba­te eva­ziu­nea fis­ca­lă.

Sun­tem în dis­cu­ţii, dis­cu­tăm zi de zi cu Minis­te­rul de Finanţe şi sper ca după misiu­nea Fon­du­lui Mone­tar Inter­na­ţio­nal din data de 25 iulie să putem să pre­zen­tăm un gra­fic foar­te clar de imple­men­ta­re a TVA redus la pro­du­se­le ali­men­ta­re, de 9%. Eu per­so­nal îmi doresc chiar din acest an, pe două zone, moră­rit şi pani­fi­ca­ţie, să intro­du­cem acest TVA redus, pen­tru că aco­lo este eva­ziu­nea cea mai mare în agri­cul­tu­ră”, a mai spus minis­trul, potri­vit Medi­a­fax.

Con­stan­tin a afir­mat în luna mai că scă­de­rea TVA la pâi­ne de la 24% la 9% nu va duce, poa­te, la dimi­nu­a­rea preţu­lui, dar va micşo­ra eva­ziu­nea fica­lă cu 15–20%.

Arti­co­lul inte­gral, pe MEDIAFAX, 10 iulie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply