Sorin Andrei: “PNL Mangalia va susţine toate proiectele iniţiate de primarul Cristian Radu

0
449

În pli­nă ofen­si­vă a libe­ra­li­lor con­stă­nţeni de a pre­lua cât mai mul­te pos­turi, pen­tru a simţi că pro­to­co­lul USL fun­cţio­nea­ză, având în vede­re eşe­cul de la CL Con­stanţa şi CJC, man­ga­li­o­tul Sorin Andrei spu­ne că… nu cere nimic. Cu sigu­ranţă, totul depin­de de judeţ, lide­rul PNL Man­ga­lia, con­si­li­e­rul Sorin Andrei, mulţu­min­du-se să declare doar atât: PNL Man­ga­lia va susţi­ne toa­te pro­iec­te­le ini­ţi­a­te de pri­ma­rul Cris­ti­an Radu.

Ale­xan­dra ANTON, Repli­ca, 3 iulie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply