Şase inspectori şcolari noi la ISJ Constanţa

0
338

Inspec­to­rul Şco­lar gene­ral, Rădu­cu Popes­cu, a sem­nat vineri deci­zi­i­le de numi­re în fun­cţie a şase inspec­tori şco­lari.

Este vor­ba des­pre Cris­ti­na Ivan — inspec­tor de lim­ba româ­nă, Petri­că Miu — inspec­tor pen­tru imple­men­ta­rea des­cen­tra­li­ză­rii insti­tu­ţio­na­le, Ali­na Codrea­nu — inspec­tor pen­tru mana­ge­men­tul resur­se­lor uma­ne, Iri­ne­la Nico­lae — inspec­tor pen­tru învă­ţămân­tul preş­co­lar şi Gabrie­la Micu — inspec­tor de chi­mie şi Mădă­li­na Ivă­ne­scu — inspec­tor de fizi­că.

Ziua de Con­stan­ta, Dumi­ni­ca, 01 Iulie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply