PSD şi UNPR au înregistrat la Tribunalul Bucureşti Alianţa de Centru Stânga

0
226

Alianţă politică, nu electorală.

  

Depu­ta­tul UNPR Eugen Nico­li­cea a con­fir­mat, vineri, că PSD şi UNPR au înre­gis­trat la Tri­bu­na­lul Bucu­reşti o cere­re de ali­anţă poli­ti­că. „Este o ali­anţă poli­ti­că, nu una elec­to­ra­lă. Ali­anţe­le elec­to­ra­le se înscriu la Biro­ul Elec­to­ral Cen­tral. Este o ali­anţă care lega­li­zea­ză toa­te pro­to­coa­le­le PSD-UNPR sem­na­te“, a decla­rat Nico­li­cea. El a pre­ci­zat că aşa cum forţe­le de dreap­ta se coa­gu­lea­ză, acum a apă­rut şi o ali­anţă între forţe­le poli­ti­ce de stân­ga. El a adă­u­gat că „la baza ali­anţei stau pro­to­coa­le­le sem­na­te între PSD şi UNPR, pri­mul sem­nat a fost după demi­te­rea Guver­nu­lui Ungu­rea­nu”, când UNPR a spus că susţi­ne Exe­cu­ti­vul for­mat de Vic­tor Pon­ta.

Con­form date­lor de pe site-ul Tri­bu­na­lu­lui Bucu­reşti, în 10 iulie 2012 a fost depus dosa­rul ce pre­ve­de for­ma­rea ali­anţei din­tre PSD şi UNPR. Ambe­le părţi sunt repre­zen­ta­te de Cabi­ne­tul de Avo­ca­tu­ră „Radu Lore­da­na“, iar pri­mul ter­men de jude­ca­tă este 31 iulie 2012. UNPR are în pre­zent în Par­la­ment aproa­pe 30 de sena­tori şi depu­ta­ţi, iar la ale­ge­ri­le loca­le a obţi­nut sub sco­rul pe care şi‑l pro­pu­se­se. (I.H.)

Tele­graf, 14 iulie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply