Primăria Mangalia anunţă o campanie gratuită de sterilizare a câinilor cu stăpân

0
208

 

Aşa­dar, săp­tămâ­na aceas­ta, în zile­le de joi, 12 şi vineri, 13 iulie, înce­pând de la ora 9,00, se va desfă­şu­ra o acţiu­ne de ste­ri­li­za­re a ani­ma­le­lor de rasă comu­nă, cu stă­pân, în cur­tea Şco­lii nr.1 din car­ti­e­rul Colo­ni­şti.

Cam­pa­nia gra­tu­i­tă de ste­ri­li­za­re a câi­ni­lor de rasă comu­nă cu stă­pân este orga­ni­za­tă de Pri­mă­ria muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, împre­u­nă cu Aso­ci­a­ţia “Save the dogs and other ani­mals” din Cer­na­vo­dă.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply