Preşedintele poate fi DEMIS cu majoritatea voturilor participanţilor. Guvernul a modificat legea referendumului

0
183

Guver­nul a modi­fi­cat prin ordo­nanţă de urgenţă Legea refe­ren­du­mu­lui, sta­bi­lind că preşe­din­te­le poa­te fi demis cu majo­ri­ta­tea votu­ri­lor vala­bil expri­ma­te, la nive­lul ţării, ale cetă­ţe­ni­lor par­ti­ci­panţi.

Ordo­nanţa prin care Guver­nul modi­fi­că Legea refe­ren­du­mu­lui pre­ve­de că preşe­din­te­le Româ­ni­ei este demis la refe­ren­dum cu majo­ri­ta­tea votu­ri­lor vala­bil expri­ma­te, la nive­lul ţării, ale cetă­ţe­ni­lor par­ti­ci­panţi, ară­tân­du-se că modi­fi­ca­rea a fost deja accep­ta­tă de jude­că­to­rii Curţii Con­sti­tu­ţio­na­le.

Cititi arti­co­lul com­plet pe Medi­a­fax, 5 iulie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply