Premiera europeana la Oradea. Vezi cum se produce energie electrica din apa geotermala

0
289

oradea-energie-electrica-apa-termala-4

Pre­mie­ra abso­lu­ta pe plan euro­pean, astazi la Ora­dea.

O soci­e­ta­te comer­ci­a­la care exploa­tea­za apa geo­ter­ma­la a inves­tit pes­te 350.000 de euro pen­tru achi­zi­tio­na­rea unei insta­la­tii uni­ce in Euro­pa, care pro­du­ce ener­gie elec­tri­ca din apa… ter­ma­la.

Atat modu­lul cat si teh­no­lo­gia de ulti­ma ora sunt de pro­duc­tie ame­ri­ca­na si nu au mai fost folo­si­te pana acum nici­un­de pe batra­nul con­ti­nent.

Insta­la­tia a fost por­ni­ta in aceas­ta dimi­ne­a­ta (vineri, 20.07.2012), in pre­zen­ta pro­du­ca­to­ri­lor ame­ri­cani si a bene­fi­ci­a­ru­lui din Ora­dea.

Chel­tu­ie­li­le pen­tru pro­du­ce­rea curen­tu­lui elec­tric, in afa­ra de inves­ti­tia in modu­lul de trans­for­ma­re, sunt ega­le cu zero. In insta­la­tie, intra apa geo­ter­ma­la la 106 gra­de Cel­si­us si iese la o tem­pe­ra­tu­ra cu 14 gra­de mai mica. Aceas­ta dife­ren­ta este trans­for­ma­ta, printr‑o teh­no­lo­gie de varf, in ener­gie elec­tri­ca.

Ime­di­at ce apa geo­ter­ma­la intra in cir­cu­it, modu­lul pro­du­ce ener­gie elec­tri­ca.

Apa geo­ter­ma­la este extra­sa de la o adan­ci­me de 3.000 de metri si are un debit de 10–12 l pe secun­da. Ener­gia elec­tri­ca intra in sis­te­mul natio­nal la pre­tul pie­tei, de 150 de dolari mega­wa­tul. Bene­fi­ci­a­rul spu­ne ca isi va recu­pe­ra inves­ti­tia in cel mult 3 ani.

Sur­sa: http://stirileprotv.ro/stiri/bihor/premiera-europeana-la-oradea-vezi-cum-se-produce-energie-electrica-din-apa-geotermala.html

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply