Pregătiri pentru Referendumul de demitere a lui Băsescu. Constanţa are 554 de secţii de votare

0
228

Con­stanţa: Elec­to­ra­tul deci­de rezul­ta­tul refe­ren­du­mu­lui.

Pre­fec­tu­ra Con­stanţa a anu­nţat numă­rul, aron­da­rea şi loca­li­za­rea secţi­i­lor de vota­re pen­tru refe­ren­du­mul de demi­te­re a preşe­din­te­lui Tra­ian Băsescu, ce va avea loc la data de 29 iulie.

Judeţul Con­stanţa repre­zin­tă Cir­cum­scrip­ția Elec­to­ra­lă Jude­țea­nă nr. 14 şi are 70 de uni­tăți admi­nis­tra­ti­ve-teri­to­ri­a­le, cu 554 de sec­ții de vota­re.

La Con­stanţa, secţi­i­le supli­men­ta­re sunt de la 198 la 214 inclu­siv, însă sunt modi­fi­ca­te şi sedi­i­le secţi­i­lor de vota­re 196 şi 197, faţă de ale­ge­ri­le loca­le din 10 iulie.

La Man­ga­lia, secţia supli­men­ta­ră este secţia 239 — secţie nouă faţă de ale­ge­ri­le loca­le.

La Efo­rie, secţi­i­le supli­men­ta­re sunt 301 şi 302 — secţii noi faţă de ale­ge­ri­le loca­le.

La Lima­nu, secţi­i­le supli­men­ta­re sunt sec­ti­i­le 463, 466 şi 467. Secţia 466 este situ­a­tă în loca­li­ta­tea 2 Mai, iar secţia 467 este situ­a­tă în loca­li­ta­tea Vama Veche.

Sîn­zia­na Ione­scu, Ade­va­rul de Con­stan­ta, 14 iulie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply