Ponta: Este păcat că, după 22 ani, cineva nu pleacă de la putere decât distrugând ţara

0
179

Guver­nul încear­că să con­tra­ca­re­ze efec­tul cam­pa­niei ires­pon­sa­bi­le de deni­gra­re a Româ­ni­ei ini­ţi­a­tă de per­soa­ne care câş­ti­gă mii de euro lunar în Par­la­men­tul Euro­pean din mun­ca româ­ni­lor, spu­ne pre­mi­e­rul Vic­tor Pon­ta, ară­tând că este păcat că, după 22 ani, cine­va nu plea­că de la pute­re decât dis­tru­gând ţara.

Vic­tor Pon­ta (Ima­gi­ne: Mari­us Dumbraveanu/Mediafax Foto)

Guver­nul poa­te fun­cţio­na acum fără blo­ca­je­le care l‑au ţinut în loc până în pre­zent şi fără să mai aibă tot tim­pul gri­ja unei plân­geri pena­le, a con­tes­tă­rii tutu­ror acte­lor nor­ma­ti­ve adop­ta­te şi a sabo­ta­ju­lui insti­tu­ţio­nal, a mai afir­mat pre­mi­e­rul Vic­tor Pon­ta.

Arti­co­lul inte­gral, pe Medi­a­fax, sâm­bă­tă, 7 iulie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply