Pe surse: Mărgărit urmează să fie numit director general al SC Neptun Olimp SA

0
167
 Pe surse: Mărgărit urmează să fie numit director general al SC Neptun Olimp SA

Încet, dar sigur, USL îşi pune oameni în mai toa­te pos­tu­ri­le de con­du­ce­re de la nive­lul insti­tu­ţi­i­lor decon­cen­tra­te. Cu exce­pţia pos­tu­ri­lor pen­tru care au fost susţi­nu­te con­cur­suri sau a ABADL, unde pede­lis­tul Mari­an Mitrea devi­ne veş­nic, soci­al-demo­cra­ţii şi libe­ra­lii şi-au cam împă­rţit feli­i­le. Urmea­ză, cât de curând, să fie numit şef nou la nive­lul Mama­ia SA, la fel şi la con­du­ce­rea SC Nept­un Olimp SA. La Nept­un Olimp, unde direc­tor gene­ral este pede­lis­tul Paul Folea­nu, urmea­ză, con­form unor sur­se, să fie pus şef Flo­rin Con­stan­tin Măr­gă­rit.

Ale­xan­dra ANTON, Repli­ca, 20 iulie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply