Mangalia: Tarife modificate la transportul public

0
200

Mai mulţi trans­por­ta­tori din Man­ga­lia au decla­rat că au accep­tat, la cere­rea pri­ma­ru­lui Cris­ti­an Radu, să micşo­re­ze tari­ful la trans­por­tul public pen­tru locu­i­to­rii care au domi­ci­li­ul în sta­ţiu­ni­le din sudul lito­ra­lu­lui, alte­le decât Man­ga­lia. Ast­fel că cei care locu­iesc în Olimp, Nept­un sau Jupi­ter vor plăti pen­tru o călă­to­rie doi lei în loc de trei lei, cât era până acum. În acest fel, prin aceas­tă măsu­ră a trans­por­ta­to­ri­lor, locu­i­to­rii din Olimp şi Nept­un vor fi tra­ta­ţi la fel şi cei din Man­ga­lia, care plă­tesc doi lei pen­tru o călă­to­rie cu micro­bu­zul. Trans­por­ta­to­rii din Man­ga­lia au mai spus că îşi vor pre­lungi tra­se­e­le, la cere­rea pri­ma­ru­lui, şi în zone­le nea­co­pe­ri­te. (T.I.)

Tele­graf, Joi, 12 Iulie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply