Mangalia, gazda copiilor supradotaţi ai României

0
241

 

Încă din 20 iulie, copi­ii supra­do­ta­ţi tes­ta­ţi şi selec­ta­ţi de Cen­trul Gifted Edu­ca­tion din Bucu­reşti (www.giftededu.org) sunt în tabă­ra „Pay it forward, tabă­ra Tine­ri­lor amba­sa­dori”, susţi­nu­tă în Man­ga­lia. Copi­ii supra­do­ta­ţi care au bene­fi­ci­at fie de pro­gra­me­le Gifted Edu­ca­tion (edu­ca­ţia copi­i­lor înzes­tra­ţi, dărui­ţi, talen­ta­ţi, supra­do­ta­ţi) din sec­to­rul 6, fie de tabe­re­le orga­ni­za­te încă din 2011, devin Amba­sa­dori ai copi­i­lor supra­do­ta­ţi în urma unei for­mari de 6 zile. 

For­ma­rea con­stă în 3 modu­le care să deter­mi­ne par­ti­ci­panţii să devi­nă vocea unei gene­ra­ţii de copi­ii care nu mai este ascul­ta­tă, vocea copi­i­lor supradotaţi. 

Tabă­ra se ter­mi­nă în 25 iulie, aşa că nu este sur­prin­ză­tor să întâl­neşti în Man­ga­lia un grup de 15 copii îmbră­ca­ţi în tri­co­uri per­so­na­li­za­te (Sunt copil supra­do­tat. Susţi­ne-mă! Mâi­ne s‑ar putea sa te angajez!)

Ziua de Con­stan­ta, Marti, 24 Iulie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply