Liberty Parade 2012

0
466

E greu de expli­cat in cuvin­te ce inseam­na spi­ri­tul Liber­ty Para­de. E si mai greu de expli­cat in cuvin­te emo­ti­i­le pe care le simti din momen­tul in care Cara­va­na se pune in mis­ca­re impin­sa de la spa­te de ener­gia a mii de oameni si pana cand soa­re­le dimi­ne­tii de dumi­ni­ca ince­pe sa inca­l­zeas­ca Are­na si nisi­pul fra­man­tat de zeci de mii de talpi in extaz! Radio 21 iti adu­ce inca o data bucu­rie in suflet cu Liber­ty Para­de 2012!

Sur­sa: libertyparade.com

Cele­brul DJ ame­ri­can Roger San­chez este invi­ta­tul spe­cial al celui mai mare eve­ni­ment dan­ce din isto­ria radi­o­u­lui, Liber­ty Para­de, orga­ni­zat de Radio 21 pe 28 iulie 2012 pe pla­ja din­tre Venus şi Saturn.

Câş­ti­gă­tor al mai mul­tor pre­mii Gram­my, pro­du­că­to­rul, remi­xe­rul şi DJ-ul Roger San­chez este unul din­tre cele mai cunos­cu­te nume din indus­tria muzi­cii hou­se. Supra­nu­mit “Dj-ul DJ-ilor” şi “Pro­du­că­to­rul pro­du­că­to­ri­lor”, San­chez doreş­te ca muzi­ca sa să îi eli­be­re­ze fizic şi men­tal pe cei care o ascul­tă.

Arti­co­lul inte­gral, pe libertyparade.com.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply