Freedom Jazz Festival 2012 la Vama Veche — program

0
389

Fes­ti­va­lul Inter­na­ţio­nal Fre­e­dom Jazz va avea loc anul aces­ta între 19 şi 21 iulie la Vama Veche.

Orga­ni­za­to­rii defi­lea­ză în cadrul aces­tei edi­ţii cu nume de sea­mă ale jaz­zu­lui mondi­al, ca Bil­ly Cobham, Boo Boo Davis, Joh­n­ny & Mozes Rosen­berg (Djan­go Reinhar­dt), Blood, Swe­at & Tears, pre­cum şi pre­zen­țe autoh­to­ne ca Berti Bar­be­ra, Mari­us Miha­la­che, sau Mari­us Popp Quar­tet.

Ţam­ba­lis­tul Mari­us Miha­la­che va pre­zen­ta în pre­mie­ră în cadrul aces­tui eve­ni­ment pro­iec­tul I like Româ­nia – o cre­a­ţie etno-jazz-clu­b­bing, baza­tă pe filo­nul muzi­cal româ­nesc, tra­tat într‑o viziu­ne moder­nă, cu influ­enţe din jazz-ul con­tem­po­ran, pe rit­muri de clu­b­bing.

Pro­gram Fre­e­dom Jazz Fes­ti­val 2012:

 • Joi, 19 iulie
 • Vineri, 20 iulie
 • Sâm­bă­tă, 21 iulie

Joi, 19 iulie:

 • Bil­ly Cobham (SUA) – fusion
 • Boo Boo Davis (SUA) – har­mo­ni­ca blu­es
 • Joh­n­ny & Mozes Rosen­berg (Olan­da) – jazz mano­u­che

Vineri, 20 iulie:

 • Ser­gio Men­dez & His Gre­at Oches­tra (Brazilia/SUA) – latin jazz, sam­ba, bos­sa-nova
 • Blood, Swe­at & Tears (SUA) – jazz rock

Sâm­bă­tă, 21 iulie:

 • Nights of Jazz Gui­tars feat. Lar­ry Corye­ll (SUA), guest Phi­lip Cathe­ri­ne (Franţa) – con­tem­po­ra­ry jazz

Pre­zen­te româ­neşti la Fre­e­dom Jazz Fes­ti­val 2012:

 • Jaz­z­pe­la – vocal gro­up jaz­zy
 • Mari­us Popp Quar­tet – har­d­pop & con­tem­po­ra­ry jazz
 • Mar­cian Petres­cu & Tre­nul de Noap­te – har­mo­ni­ca blu­es
 • Mari­us Miha­la­che – I like Roma­nia – chi­ll out & loun­ge jazz
 • Mike Godo­ro­ja & Blue Spi­rit – alter­na­ti­ve blu­es
 • Roma­nian Power Trio – Miha­la­che-Țăn­dă­ri­că-Hor­ja – etno & fusion jazz

Bile­te la Fre­e­dom Jazz Fes­ti­val 2012

Bile­te­le la acest eve­ni­ment sunt dis­po­ni­bi­le în reţea­ua Even­tim şi pe www.eventim.ro la urmă­toa­re­le preţuri:

 • Bile­tul pe zi 35 lei (pri­me­le 1000 de bile­te)
 • Abo­na­men­tul pe 3 zile 75 lei (pri­me­le 1000 de bile­te)

Autor: Ali­na Coman.

Sur­sa: http://www.infomusic.ro/2012/06/freedom-jazz-festival-2012-la-vama-veche/

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply